ترجمه گواهی‌ املاک غیر ثبتی روستاها

در: ترجمه رسمی, خدمات دارالترجمه, راهنمای سایر گواهی ها

ترجمه گواهی‌ املاک غیر ثبتی روستاها گواهی‌های املاک غیر ثبتی روستاها با تایید فرمانداری، یا بخشداری محل و یا شورای اسلامی قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی البرز تهران و تایید در دادگستری و 

ترجمه و تایید گواهی ولادت

در: ترجمه رسمی, خدمات دارالترجمه, راهنمای اسناد مرتبط با احوال شخصی

ترجمه و تایید گواهی ولادت گواهی ولادت اتباع ایرانی تا ۱۵ روز پس از صدور قابل ترجمه در دفتر ترجمه رسمی البرز تهران و تأیید در دادگستری و وزارت امور خارجه می باشد و بعد از آن با