جستجو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
ترجمه رسمی
خدمات آنلاین
خدمات دارالترجمه
دسته‌بندی نشده
راهنمای اسناد مالکیت و محضری
راهنمای اسناد مرتبط با احوال شخصی
راهنمای اسناد و مدارک شرکتها
راهنمای سایر گواهی ها
راهنمای مدارک تحصیلی
ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی (2 نفر ستاره داده اند, میانگین ستاره ها: 5٫00 از 5)
Loading...

راهنمای اسناد مرتبط با احوال شخصی

ترجمه یا کپی برابر اصل گذرنامه

ترجمه یا کپی برابر اصل گذرنامه

ترجمه یا برابر با اصل کردن گذرنامه جدید یا تاریخ گذشته توسط مترجم قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی البرز تهران و تأیید در دادگستری و وزارت امور خارجه است.

ترجمه و تایید سند طلاق

ترجمه و تایید سند طلاق

اصل سند طلاق یا رونوشت آن که ممهور به مهر و امضاء دفتر ثبت طلاق باشد با ارائه شناسنامه یکی از طرفین که طلاق در آن ثبت شده باشد قابل ترجمه در ادامه مطلب

ترجمه و تایید سندازدواج

ترجمه و تایید سندازدواج

اصل سند ازدواج یا رونوشت آن ممهوربه مهر دفتر رسمی ثبت ازدواج با ارائه شناسنامه یکی از زوجین قابل ترجمه در دفتر ترجمه رسمی شماره ۱۲ (البرز تهران) ادامه مطلب

ترجمه و تایید گواهی تجرد

ترجمه و تایید گواهی تجرد

گواهی تجرد صادره از اداره ثبت احوال امور خارجه و یا گواهی از اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور، با ارائه شناسنامه قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی ادامه مطلب

ترجمه و تایید گواهی فوت

ترجمه و تایید گواهی فوت

اصل گواهی فوت یا رونوشت مصدق آن با مهر اداره ثبت احوال به همراه شناسنامه متوفی قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی البرز تهران (دفتر ترجمه رسمی شماره  ادامه مطلب

ترجمه و تایید گواهی ولادت

ترجمه و تایید گواهی ولادت

گواهی ولادت اتباع ایرانی تا ۱۵ روز پس از صدور قابل ترجمه در دفتر ترجمه رسمی البرز تهران و تأیید در دادگستری و وزارت امور خارجه می باشد و بعد از آن با ادامه مطلب

ترجمه و تایید کارت ملی

ترجمه و تایید کارت ملی

ترجمه کارت ملی

اصل کارت ملی قابل ترجمه در دفتر ترجمه رسمی شماره ۱۲ (البرز تهران) و تأیید در دادگستری و وزارت امور خارجه است. برگه هویت (پیش صدور) کارت ملی ادامه مطلب