جستجو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
ترجمه رسمی
خدمات آنلاین
خدمات دارالترجمه
دسته‌بندی نشده
راهنمای اسناد مالکیت و محضری
راهنمای اسناد مرتبط با احوال شخصی
راهنمای اسناد و مدارک شرکتها
راهنمای سایر گواهی ها
راهنمای مدارک تحصیلی
ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی (No Ratings Yet)
Loading...

راهنمای اسناد مالکیت و محضری

ترجمه کارت بازرگانی

ترجمه کارت بازرگانی

اصل دفترچه بازرگانی و رونوشت برابر با اصل آن و همچنین اصل کارت قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی البرز تهران و تایید در دادکستری و خارجه است.

ترجمه گواهی‌های بیمه

ترجمه گواهی‌های بیمه

الف- اصل گواهی‌های صادره از شرکت‌های بیمه از جمله گواهی عدم پرداخت خسارت، با مهر و امضای نمایندگی شرکت‌های بیمه و در صورت لزوم با ارائه ادامه مطلب

ترجمه روزنامه رسمی

ترجمه روزنامه رسمی

در مواردیکه در صورت احراز جهت تایید اسناد نیاز به اگهی روزنامه رسمی باشد :

الف) اصل روزنامه رسمی

ب) تصویر برابر با اصل آن توسط شرکت روزنامه رسمی

ج) انطباق آن با اصل در سامانه روزنامه رسمی توسط مترجم و کارشناس قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی البرز تهران و تایید در دادگستری و خارجه است.

ترجمه اوراق سهام صادره شده از بورس

ترجمه اوراق سهام صادره شده از بورس

اوراق سهام صادر شده از سازمان بورس اوراق بهادار با مهر و امضای آن سازمان قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی البرز تهران و تایید در دادگستری و خارجه است.

ترجمه تعهدنامه

ترجمه تعهدنامه

تعهدنامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی با مهر و امضاء سر دفتر اسناد رسمی با ارائه مستندات آن قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی البرز تهران و تایید در   ادامه مطلب

ترجمه اقرار نامه

ترجمه اقرار نامه

اقرارنامه‌ها تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ممهور به مهر و امضای سر دفتر قابل ترجمه و تایید در دارالترجمه رسمی البرز تهران است به شرطی که مضمون اقرارنامه ادامه مطلب

ترجمه تعهدات ثبتی

ترجمه تعهدات ثبتی

اوراق ثبتی که در رابطه با اجرای مهریه و … صادر می‌شود با مهر و امضاء ادارات ثبت اسناد و املاک قابل ترجمه و تایید است. اصل اوراق ثبتی که در رابطه با اجرای  ادامه مطلب