جستجو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
ترجمه رسمی
خدمات آنلاین
خدمات دارالترجمه
دسته‌بندی نشده
راهنمای اسناد مالکیت و محضری
راهنمای اسناد مرتبط با احوال شخصی
راهنمای اسناد و مدارک شرکتها
راهنمای سایر گواهی ها
راهنمای مدارک تحصیلی
ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی (No Ratings Yet)
Loading...

ترجمه کارت واکسیناسیون

ترجمه کارت واکسیناسیون

الف) کارت واکسیناسیون با تایید سازمان نظام پزشکی ،یا مراکز بهداشتی قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی البرز تهران  و تایید در دادگستری و خارجه است.

ب) گواهی های صادره از مراکز بهداشتی به زبان انگلیسی همچون انستیتو پاستور در صورت تصدیق توسط مترجم رسمی قابل تایید است .

(Visited 162 times, 1 visits today)