جستجو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
ترجمه رسمی
خدمات آنلاین
خدمات دارالترجمه
دسته‌بندی نشده
راهنمای اسناد مالکیت و محضری
راهنمای اسناد مرتبط با احوال شخصی
راهنمای اسناد و مدارک شرکتها
راهنمای سایر گواهی ها
راهنمای مدارک تحصیلی
ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی (1 نفر ستاره داده اند, میانگین ستاره ها: 5٫00 از 5)
Loading...

ترجمه گواهی‌های مالیاتی

ترجمه گواهی‌های مالیاتی

گواهی‌های مالیاتی با مهر و امضاء ممیز مالیاتی قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی البرز تهران و تایید در دادگستری و خارجه می باشند. ترازنامه شرکت‌های دولتی بادارالترجمه رسمی البرز تهران تایید سازمان حسابرسی کشور قابل ترجمه و تایید می‌باشد. شرکت‌ها و مؤسسات حسابرسی در صورتی می‌توانند برای شرکت‌های غیردولتی تراز مالیاتی و سود و زیان تعیین نمایند که دارای مجوز حسابرسی بوده و این موضوع در روزنامه رسمی قید شده باشد. همچنین اگر ترازنامه توسط حسابرس خبره، حسابرسی شده باشد ارائه تاییدیه انجمن حسابرسان رسمی جهت ترجمه و تایید الزامی است.

الف- گواهی‌های مالیاتی با مهر و امضاء ممیز مالیاتی قابل ترجمه و تایید می باشند.

ب- ترازنامه شرکت های دولتی با تاییدسازمان حسابرسی در مواردیکه تراز نامه شرکتهای غیر دولتی توسط مؤسسات حسابرسی بررسی شده باشد با ارائه روزنامه رسمی مؤسسه و شرکت حسابرسی شده و در صورت حسابرسی توسط حسابدارانی که دارای کارت حسابرسی شاغل انفرادی با ارائه نامه از سازمان حسابرسی و امضای حسابرس خبره با ارائه تاییدیه از انجمن حسابراسان خبره قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی البرز تهران و تایید در دادگستری و خارجه می باشند.

(Visited 22 times, 1 visits today)