جستجو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
ترجمه رسمی
خدمات آنلاین
خدمات دارالترجمه
دسته‌بندی نشده
راهنمای اسناد مالکیت و محضری
راهنمای اسناد مرتبط با احوال شخصی
راهنمای اسناد و مدارک شرکتها
راهنمای سایر گواهی ها
راهنمای مدارک تحصیلی
ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی (No Ratings Yet)
Loading...

ترجمه گواهینامه‌های فرهنگی هنری

ترجمه گواهینامه‌های فرهنگی هنری

الف) گواهی‌های صادر شده از فرهنگسراها و یا دیگر مراکز وابسته به شهرداری با مهر و امضاء شهرداری منطقه قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی البرز تهران

و تایید در دادگستری و خارجه می باشند.

ب) مراکز فرهنگی، هنری با مهر و امضاء وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل ترجمه و تایید است.

ج) گواهی‌های صادر شده از آموزشگاه‌ها یا مؤسسات فرهنگی – هنری با تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا با ارائه مجوز فعالیت آموزش قابل ترجمه در درالترجمه رسمی البرز تهران و تایید در دادگستری و خارجه می باشند.

(Visited 35 times, 1 visits today)