جستجو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
ترجمه رسمی
خدمات آنلاین
خدمات دارالترجمه
دسته‌بندی نشده
راهنمای اسناد مالکیت و محضری
راهنمای اسناد مرتبط با احوال شخصی
راهنمای اسناد و مدارک شرکتها
راهنمای سایر گواهی ها
راهنمای مدارک تحصیلی
ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی (No Ratings Yet)
Loading...

ترجمه کارت اقتصادی

ترجمه کارت اقتصادی

کارت‌های اقتصادی با مهر و امضای وزارت اقتصادی و دارایی قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی البرز تهران و تایید در دادگستری و خارجه می باشند. کارت بازرگانی قابل ترجمه و تایید است؛ رونوشت برابر با اصل آن توسط مترجم رسمی انجام گردیده قابل تایید می‌باشد.
اصل دفترچه بازرگانی و رونوشت برابر با اصل آن و همچنین اصل کارت قابل ترجمه و تایید در دادالترجمه رسمی البرز تهران است.

 

(Visited 40 times, 1 visits today)