جستجو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
ترجمه رسمی
خدمات آنلاین
خدمات دارالترجمه
دسته‌بندی نشده
راهنمای اسناد مالکیت و محضری
راهنمای اسناد مرتبط با احوال شخصی
راهنمای اسناد و مدارک شرکتها
راهنمای سایر گواهی ها
راهنمای مدارک تحصیلی
ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی (No Ratings Yet)
Loading...

ترجمه مدارک صادر شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ترجمه مدارک صادر شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشنامه‌های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری، ریز نمرات فاغ‌التحصیلان پزشکی، دندان‌پزشکی، پرستاری و مامائی و زیر شاخه‌های ممهور به مهر و امضاء معرفی شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی البرز تهران و تایید در دادگستری و خارجه می باشند.

پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، پروانه تاسیس داروخانه و کارت نظام پزشکی با ارائه دانشنامه و با مهر و امضاء مجاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی البرز تهران و تایید در دادگستری و خارجه می باشند. همچنین مجوز فعالیت پزشکی با مهر و امضاء سازمان نظام پزشکی و داشتن هولوگرام قابل ترجمه و تایید است. کارت نظام پزشکی با استعلام و تایید در سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه دارالترجمه رسمی البرز تهران و تایید در داگستری و خارجه می باشد.

الف) اصل دانشنامه‌ و ریز نمرات فارغ‌التحصیلان مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا از دانشگاه‌ها و مراکز وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مهر و امضاء معرفی شده وزارت مذکور قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی البرز تهران و تایید در دادگستری و خارجه می باشند.

ب) در صورتیکه مدارک تحصیلی شامل دانشنامه و یا ریز نمرات که ممهور به مهر معرفی شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند، سایر مدارک مرتبط با فراغت از تحصیل آنها (همچون پروانه مطب، پروانه دائم، پروانه تاسیس داروخانه و ….) قابل ترجمه و تایید هستند.

ج) پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، پروانه تاسیس داروخانه و کارت نظام پزشکی افرادی که در خارج از کشور فارغ‌التحصیل شده‌اند و فاقد دانشنامه‌های صادره از وزارت بهداشت می‌باشند با ارائه گواهی از اداره کل امور بین‌الملل وزارت بهداشت قابل ترجمه و تایید هستند.

د) در صورت فقدان اصل، تصویر دانشنامه یا ریز نمرات با مهر و امضاء معرفی شده وزارتخانه مذکور قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی البرز تهران و تایید در دادگیستری و خارجه است.

ه) اصل گواهی عالی بهداشت عمومی (MPH) و ریزنمرات آن در صورت تایید دانشنامه یا ریزنمرات مقطع دکترا حرفه‌ای عمومی با مهر و امضاء معرفی شده وزارت بهداشت و درمان  قابل ترجمه و تایید در است و در غیر اینصورت با مهر و امضاء اداره امور بین‌الملل دانشگاه محل تحصیل قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی البرز تهران و تایید در دادگستری و خارجه است.

و) اصل گواهی عدم سوء پیشینه پزشکی صادر شده از سازمان نظام پزشکی با مهر و امضاء این سازمان قابل ترجمه دارالترجمه رسمی البرز تهران و تایید دادگستری و خارجه است.

(Visited 61 times, 1 visits today)