جستجو
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
ترجمه رسمی
خدمات آنلاین
خدمات دارالترجمه
دسته‌بندی نشده
راهنمای اسناد مالکیت و محضری
راهنمای اسناد مرتبط با احوال شخصی
راهنمای اسناد و مدارک شرکتها
راهنمای سایر گواهی ها
راهنمای مدارک تحصیلی
ضعیفمتوسطخوبخیلی خوبعالی (1 نفر ستاره داده اند, میانگین ستاره ها: 5٫00 از 5)
Loading...

ترجمه بیمه

ترجمه بیمه

لیست بیمه کارکنان شرکت‌ها همراه با برگه پرداخت حق بیمه مربوط به فصل یا ماه خاص با مهر و امضای شعبات سازمان تامین اجتماعی روی لیست بیمه ترجمه بیمه کارکنان قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی البرز تهران و تایید در دادگستری و خارجه می باشند.
لیست بیمه کارکنان شرکت‌ها همراه با برگه پرداخت حق بیمه فصل یا ماه خاص با مهر و امضای شعبات سازمان تامین اجتماعی و یا ثبت ماشینی بانک جهت تایید پرداخت حق بیمه قابل ترجمه و تایید می باشند.

گواهی‌های صادره از شرکت‌های بیمه از جمله گواهی عدم پرداخت خسارت، با مهر و امضای دفاتر نمایندگی شرکت‌های بیمه و یا شعبه مرکزی قابل ترجمه و تایید می باشند. گواهی فعالیت دفاتر بیمه با ارائه مجوز بیمه مرکزی قابل ترجمه و تایید می باشند.

الف- اصل گواهی‌های صادره از شرکت های بیمه از جمله گواهی عدم پرداخت خسارت، با مهر و امضای نمایندگی شرکت‌های بیمهو ر صورت لزوم با ارئه مجوز فعالیت شعبه قابل ترجمه و تایید هستند.

ب- گواهی فعالیت دفاتر بیمه با ارائه مجوز شعبه مرکزی قابل ترجمه در دارالترجمه رسمی البرز تهران و تایید در دادگستری و خارجه است.

(Visited 60 times, 1 visits today)