ترجمه آنلاین – ارسال مدارکترجمه آنلاین

مشتریان گرامی دارالترجمه رسمی البرز تهران شماره ۱۲

  • شما می توانید با استفاده از این صفحه صرفا متون غیر رسمی خود را جهت ترجمه غیر رسمی اپلود کنید.
  • لطفا پس از آپلود با شماره تلفن های دارالترجمه رسمی البرز تهران جهت زمانبندی تماس حاصل فرمایید.
  • در هر ارسال می توانید حداکثر تا ۴ فایل آپلود نمایید.
  • حجم هر فایل می تواند حداکثر ۲ مگابایت باشد.
  • توجه : این صفحه صرفا جهت ارسال متون غیر رسمی بوده و برای ترجمه رسمی اسناد قابل استفاده نیست.

فرم ارسال مدارک

 

تاییدیه